W związku z wprowadzaniem nowego standardu przepływu prac i openaccess od 1 lutego 2018 r. autorów chcących opublikować swoje artykuły na łamach Polish Annals of Medicine zapraszamy do przesyłania prac za pośrednictwem strony: https://www.editorialsystem.com/paom/

Informacje i instrukcje znajdziecie  Państwo pod linkiem: http://paom.pl/index.php/pl/instrukcje-dla-autorow

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


POLISH ANNALS OF MEDICINE RUSZA W ŚWIAT

    Polish Annals of Medicine - czasopismo międzynarodowe wydawane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie przy współpracy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i pod patronatem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku otrzymał 14 punktów MNiSzW (dawne punkty KBN). Wcześniej w 2010 roku uzyskał 5,7 punkty Index Copernicus.

   Oprócz indeksacji w MNiSzW, Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Index Copernicus nasze czasopismo znalazło się także na światowych listach indeksacyjnych: EBSCO Publishing Inc., Academic Search Complete, EMBASE, SCOPUS, Elsevier.
   Obecność naszego czasopisma na światowych listach indeksacyjnych jest niezbędna aby zaistniała szansa, żeby nasze artykuły naukowe mogły być czytane i cytowane nie tylko przez naszych Kolegów w regionie, ale także w Polsce i w innych krajach na różnych kontynentach.
Wysoka punktacja zaś naszego czasopisma, daje oczywistą szansę możliwości rozwoju naukowego nie tylko lekarzom i magistrom, lecz także Kolegom posiadającym tytuły doktora i doktora habilitowanego a także profesorom.
   Komitet Naukowy wzbogacony został w międzynarodową obsadę naukowców z 24 krajów: USA – 15 naukowców, Polska - 10, Niemcy - 6, Litwa - 4, Belgia - 3, Czechy - 3, Izrael - 2, Wielka Brytania - 2, Austria - 1, Białoruś - 1, Bułgaria - 1, Brazylia - 1, Dania - 1, Francja - 1, Grenada - 1, Gruzja - 1, Hiszpania - 1, Holandia - 1, Kanada - 1, Łotwa - 1, Meksyk - 1, Rosja - 1, Turcja -1, Węgry - 1. Są wśród nich lekarze, stomatolodzy, biolodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy i logopedzi.
   Polish Annals of Medicine znajdziecie Państwo na półkach wszystkich znaczących bibliotek medycznych w Polsce oraz kilkunastu zagranicznych m.in. w National Library of Medicine w Waszyngtonie, Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponadto czasopismo nasze jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej paom.pl.
   Składam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom artykułów przesłanych do naszego czasopisma, Recenzentom, Komitetowi Naukowemu, a zwłaszcza Profesorom z Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, najbliższym Współpracownikom Kolegium Redakcyjnego, Sekretariatu i Wydawnictwa, a przede wszystkim nieustannie wspierającemu nas, życzliwemu Prezydium Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.
Redaktor Naczelny
Polish Annals of Medicine
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski