Polish Annals of Medicine 2007
Wersją pierwotną tomu 14 jest wersja on-line <<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Anna Kossakowska-Krajewska WYSTĘPOWANIE WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W LATACH 1990-2000 W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW <<pobierz>>
PRACE KLINICZNE
Leszek Frąckowiak WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU OPERACYJNYM NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET <<pobierz>>

Maciej Biernacki,
Michał Tenderenda,
Maciej Michalak

WARTOŚĆ TERMOABLACJI W LECZENIU PIERWOTNYCH I PRZERZUTOWYCH GUZÓW NOWOTWOROWYCH WĄTROBY <<pobierz>>
Anna Kossakowska-Krajewska ANALIZA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH SERCA I UKŁADU NACZYNIOWEGO ORAZ UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM W 1998 r. ORAZ WARMIŃSKO - MAZURSKIM W LATACH 1999 - 2000 <<pobierz>>
Iwona Podlińska,
Sebastian Sobiech, Zofia Żyśko,
Dariusz Onichimowski
IDENTYFIKACJA DAWCÓW NARZĄDOWYCH W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE OD MAJA 2004 DO MARCA 2006 ROKU <<pobierz>>
Joanna Białkowska,
Bożena Idźkowska
OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZESPOŁÓW DEPRESYJNYCH U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE REHABILITACJI <<pobierz>>
Joanna Białkowska,
Emilia Janowska
REHABILITACJA BEHAWIORALNA CHORYCH PO UDARZE MÓZGU LECZONYCH W ODDZIALE REHABILITACJI ZOZ MSWiA Z WARMIŃSKO - MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE <<pobierz>>
Joanna Białkowska,
Aleksandra Kaniak,
Elżbieta Jary,
Teresa Niewiadomska
ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA I OCENA PRZYDATNOŚCI SKAL OKREŚLAJĄCYCH STAN FUNKCJONALNYCH CHORÓB PO UDARZE MÓZGU <<pobierz>>
PRACE POGLĄDOWE
Małgorzata Suszko-Każarnowicz,
Ewa Wasilewska-Teśluk
DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUC - POSTĘP LECZENIA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM? <<pobierz>>
Danuta Kozłowska-Trusewicz PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - ROLA OKREŚLANIA FILTRACJI KŁĘBKOWEJ GFR WE WCZESNEJ DIAGNOSTYCE <<pobierz>>
PRACE HISTORYCZNE
Zenobiusz M. Bednarski PRZYTUŁEK PARAFIALNY ZWANY SZPITALEM W BARCZEWKU W POWIECIE OLSZTYŃSKIM I W STARYM TARGU W POWIECIE SZTUMSKIM  <<pobierz>>
Zenobiusz M. Bednarski KRONIKA 2005  <<pobierz>>
Zenobiusz M. Bednarski KRONIKA 2006  <<pobierz>>