Polish Annals of Medicine 2008
Wersją pierwotną tomu 15 jest wersja on-line <<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Vladimir A. Izranow ULTRASOUND BREAST MORPHOTYPES IN ADOLESCENT GIRLS <<pobierz>>
Piotr Siwik,
Agnieszka Osowska,
Izabela Przepióra-Rusak

INFLUENCE OF UNILATERAL NEGLECT SYNDROME ON THE  NEUROREHABILITATION PROCESS OF STROKE PATIENTS

<<pobierz>>
Zygmunt Kozielec,
Beata Czeremszyńska-Respekta,
Marian Sulik,
Sergiusz Nawrocki,
Błażej Szóstak

HISTOCLINICAL PARAMETERS OF  INVASIVE ASPERGILLOSIS IN RADIOCHEMOTHERAPY TREATED PATIENT

<<pobierz>>
Tomasz Giżewski,
Ireneusz M. Kowalski,
Daniel Zarzycki,
Anna Radomska-Wilczewska,
Roman Lewandowski,
Tomasz Kotwicki

MODEL OF SELF-LEARNING SYSTEM IN MEDICAL DIAGNOSTICS

<<pobierz>>
Anna Kossakowska-Krajewska

THE INCIDENCE OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN CHILDREN BORN IN THE PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY BETWEEN 1999 AND 2000

<<pobierz>>
PRACE KAZUISTYCZNE
Leszek Frąckowiak,
Grażyna Kuciel-Lisieska,
Maria Bestecka,
Lech Mickiewicz,
Grażyna Licznerska

VULVAR CANCER TREATED WITH SENTINEL LYMPH NODE METHOD – A CASE STUDY

<<pobierz>>
PRACE POGLĄDOWE
Przemysław Kwiatkowski,
Janusz Godlewski,
Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka,
Zbigniew Kmieć

THE ROLE OF MATRIX  METALLOPROTEINASES IN TUMOUR INVASION

<<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Marian Sulik

SELECTED MEDIASTINAL LYMPHOMAS. I. HODGKIN LYMPHOMA (HL)

<<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Marian Sulik

SELECTED MEDIASTINAL LYMPHOMAS. II. PRIMARY MEDIASTINAL (THYMIC) LARGE B-CELL LYMPHOMA (PMBL)

<<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Marian Sulik

SELECTED MEDIASTINAL LYMPHOMAS. III. MEDIASTINAL GREY ZONE LYMPHOMA (MGZL)

<<pobierz>>