RESEARCH PAPER
Functional status assessment in children with moderate and severe intellectual disability using pediatric version of the Functional Assessment of Patients
 
More details
Hide details
1
Complex of Special Schools No. 103 in Poznań, Poland
 
2
Chair and Department of Children's Orthopaedics and Traumatology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
 
3
Rehasport Clinic, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2014-02-03
 
 
Acceptance date: 2014-07-17
 
 
Online publication date: 2014-08-15
 
 
Publication date: 2020-04-06
 
 
Corresponding author
Beata Depczyńska   

Cienista 36, 62-051 Wiry, Poland. Tel.: +48 606 341 499.
 
 
Pol. Ann. Med. 2014;21(2):109-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Evaluation of a patient's functional condition is the main factor determining the choice of appropriate therapeutic actions.

Aim:
The objective of this study was to determine the diagnostic value of the Functional Assessment of Patients (OFC-FAP; from Polish Ocena Funkcjonalna Chorych) pediatric version scale in the process of rehabilitative treatment as a method of assessing the level of losing, obtaining or re-obtaining functionality in everyday lives of children with cerebral palsy (CP) and moderate or severe intellectual disability (ID).

Material and methods:
Thirty-three children with CP and moderate or severe ID were studied. The ID level evaluation was performed with the use of revised version of Wechsler Intelligence Scale for Children. Upon starting the study patients were at the age from 6 to 18 years. The examination with the use of the OFC-FAP pediatric version scale was conducted twice, 12 months apart. Between the studies, children were subjected to rehabilitative enhancement. The patients were studied in six dimensions (in total 195 functional tasks were studied).

Results and discussion:
The level of functional capability observed both in the first and the second study was higher in children with moderate ID than in those with severe ID.

Conclusions:
The pediatric version of OFC-FAP observational method, based on using the functional status assessment sheet, is an individualized and sensitive form of collecting information on the functional status of children with CP and co-occurring ID at moderate and severe level.

 
REFERENCES (19)
1.
Cywińska-Wasilewska G. Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka. Poznań: AWF; 2004:34–44. 122–123 [in Polish].
 
2.
Barnes MP, Ward AB. In: Opara J, Polish ed. Podręcznik rehabilitacji medycznej. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2008:3–19, 48–55, 176–179 [in Polish].
 
3.
Dudziński W. Ocena czynnościowa chorych przy zastosowaniu metody ‘‘Ocena Funkcjonalna Chorych – OFC’’. [Dissertation]. Poznań 2006 [in Polish].
 
4.
Stucki G. Assessment of the impact of disease on the individual. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2003;17(3):451–473.
 
5.
Połatyńska K, Kępczyński Ł. Mózgowe porażenie dziecięce – problemy neuropediatryczne. Klin Pediatr Psychiatr Wieku Dziecięcego. 2010;18(1):30–33 [in Polish].
 
6.
Bax MC. Terminology and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1964;11:295–297.
 
7.
Sowa J. Proces rehabilitacji. Warszawa: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem; 2004:17–25. 108–113, 131–143 [in Polish].
 
8.
Książkiewicz B, Nowaczewska M, Rajewski P. Badanie kliniczne ilościowe (klinimetria). In: Mazur R, ed. In: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Gdańsk: Via Medica; 2005:121–126 [in Polish].
 
9.
Opara J. Klinimetria w stwardnieniu rozsianym. Farmakoter Psychiatr Neurol. 2005;3:219–226 [in Polish].
 
10.
Wechsler D. Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised (WISC-R). New York: Psychological Corporation; 1974.
 
11.
Białkowska J, Kaniak A, Jary E, Niewiadomska T. Analiza czynników ryzyka i ocena przydatności skal określających stan funkcjonalny chorych po udarze mózgu. Rocz Med. 2007;14(1):59–63 [in Polish].
 
12.
Heerkens Y, Hendriks E, Oostendorp R. Narzędzia oceny a Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania w rehabilitacji i fizjoterapii. Reh Med. 2006;10(3):11–20 [in Polish].
 
13.
Ronikier A. Rola ICF w diagnostyce rehabilitacyjnej. Post Reh. 2010;3:67–73 [in Polish].
 
14.
Stokes EK. Wyniki badań. In: Lennon S, Stokes M, eds. In: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010:175–183 [in Polish].
 
15.
Kowalski IM, Donay-Pukińska D. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z upośledzeniami umysłowymi w województwie olsztyńskim. Zdrow Publiczne. 1995;106(2):71–73 [in Polish].
 
16.
Borkowska AR, Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN; 2006:32–115 [in Polish].
 
17.
Wołosewicz M, Czaprowski D, Kowalski IM. Skala Apgar a sprawność motoryczna w mózgowym porażeniu dziecięcym. Rocz Med. 2002;10(1):41–48 [in Polish].
 
18.
Wołosewicz M, Kowalski IM, Tomaszewski W. Sprawność motoryczna pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i u dzieci zdrowych w zależności od pourodzeniowej oceny w skali Apgar. Fiz Pol. 2005;5(4):390–398 [in Polish].
 
19.
Kiebzak W, Kowalski IM, Rutkowska I, Wolak P, Śliwiński Z. Postępowanie usprawniające u dzieci po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych, kwantyfikacja wyników (od klinicznych podstaw do obiektywizacji postępów). Post Reh. 2006;4:13–22 [in Polish].
 
Journals System - logo
Scroll to top